Omschrijving

Voor het zorgdomein GGZ/LVB+ zijn wij op zoek naar een ervaren directeur met een externe oriëntatie, die sterk verbindend is en sturing geeft vanuit vertrouwen. Ben jij een directeur met affiniteit en expertise op het gebied van de VGZ en GGZ en op zoek naar een interessante uitdaging bij een van de grootste zorgaanbieders in Amsterdam? Lees dan snel verder!

Onze organisatie

Bij Cordaan willen we de zorg graag toegankelijk houden, ook over tien jaar. En we geloven dat we dat kunnen. Met elkaar als collega’s, met ervaringsdeskundigen, met alle vrijwilligers en met het netwerk van onze cliënten en de organisaties om ons heen. We werken vanuit een uitdagende maatschappelijke context naar een eerlijk en realistisch (toekomst) verhaal. We realiseren ons dat de toekomst iets vraagt van ons allemaal, van iedere collega. We gaan nieuwe ideeën bedenken, maar ook oude ideeën loslaten. We blijven met elkaar in gesprek over de toekomst, wat dat voor ons betekent én over de weg daar naartoe. Samen kleuren we de toekomst. Binnen de maatschappelijke context moeten we een aantal keuzes maken voor de toekomst van ondersteuning en zorg door Cordaan. We moeten kiezen hoe we onze koers varen richting 2033. We maken deze keuzes vanuit onze kracht:

Kleurrijk & betekenisvol met elkaar

Kleurrijk: we hebben oog voor verschillende achtergronden, unieke talenten en levensverhalen van cliënten en collega’s. We slaan bruggen tussen de ouderenzorg, de VGZ/GGZ en jeugd.

Betekenisvol: als betrouwbare partij in de regio Amsterdam kunnen we het verschil maken. We hebben een actieve rol en dragen bij aan oplossingen.

Met elkaar en samen in het netwerk: we doen het samen binnen Cordaan en met ons netwerk in de stad. We kennen de stad en de stad kent ons. We weten welke samenwerkingspartners we kunnen betrekken.

Onze leidende principes voor cliënt (eigen kracht en vertrouwde omgeving), collega (eigenheid en kunde) en Cordaan (verantwoordelijkheid en netwerk) geven ons richting en helpen bij het maken van moedige keuzes, nu en in de toekomst. We kiezen voor een strategische koers met een horizon van tien jaar waarin we voortdurend ontwikkelen. Om wendbaar te kunnen blijven, verdelen we deze periode in blokken van drie jaar: te beginnen bij de periode 2024-2027. Per drie jaar kiezen we onze focus en formuleren we doelstellingen. Als de omgeving verandert, kunnen we deze doelstellingen hierop aanpassen.

De VGZ/GGZ en het domein GGZ/LVB+

Onze medewerkers bieden ondersteuning aan Amsterdammers met een LVB en/of psychische problematiek in de wijk en op locaties met een hulpvraag op het gebied van wonen, werken, welzijn, vrije tijd en leren. Altijd bedoeld om bij te dragen aan een waardevol leven.
Niet de diagnose staat centraal, maar het stimuleren van ieders mogelijkheden. Inclusie krijgt bij Cordaan vorm, doordat je kunt zijn wie je wilt zijn, ieder op zijn eigen manier. Het liefst zo lang mogelijk in de eigen omgeving en als dat niet meer kan, op een veilige, prettige en gastvrije woonzorglocatie. Dit doen we vanuit de herstelvisie (GGZ) en met het methodisch kader Lifewise (LVB+).

We zijn op zoek naar een directeur die leiding gaat geven aan het domein GGZ/LVB+. Je maakt onderdeel uit van het directieteam VGZ/GGZ samen met drie andere directeuren (directeur Wonen, Werk en Dagbesteding, directeur Jeugd en directeur Intensieve Zorg). We maken graag samen in goed onderling overleg een verdeling van de portefeuilles.

Het zorgdomein GGZ/LVB+ heeft verschillende uitdagingen en ontwikkelingen die programmatisch en met inbreng van zowel collega’s als ook van cliënten en verwanten worden opgepakt. De focus ligt op toekomstbestendige zorg die uitdagingen en ontwikkelingen kent gericht op onder meer:

 • Sociale innovatie o.a. door wijkgericht werken, wooncirkels en optimale ambulante ondersteuning;
 • Technische innovaties zoals Digicontact en de medicijndispenser, en door focus op duurzaamheid;
 • Strategisch personeelsbeleid gericht op onboarding en behoud, duurzame inzetbaarheid, strategische personeelsplanning en functiedifferentiatie. Dit alles vanuit een toekomstbestendige focus waar het gaat om anders werken, anders leren en anders doen;
 • Huisvesting, door het (door)ontwikkelen van locaties.

In het domein GGZ/LVB+ werken ruim 600 collega's, op 26 woonlocaties en in ambulante teams, verspreid door de stad Amsterdam. De directeur geeft direct leiding aan het MT GGZ/LVB+ dat bestaat uit 23 managers en een aantal stafmedewerkers. Naast de taken als directeur van het domein GGZ/LVB+ is daarnaast de ontwikkeling van medezeggenschap van belang, zowel voor cliënten als medewerkers.

Vereisten

De functie Directeur GGZ/LVB+

Wij zoeken een ervaren directeur met ruime kennis en ervaring op het gebied van de langdurige zorg en het sociale domein, die daarnaast affiniteit heeft met mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische problematiek. Hieronder wordt beschreven welke opdracht en kernactiviteiten van toepassing zijn op de functie en aan welke eisen gewenst zijn voor de geschikte kandidaat:

De opdracht en kernactiviteiten

De directeur draagt eindverantwoordelijkheid voor en draagt actief bij aan:

 • Het verder (door)ontwikkelen van de uitdagingen en kansen voor het zorgdomein GGZ/LVB+ samenhang met de strategische koers 2033;
 • Een resultaatgerichte cultuur versterken, onderliggende verbinding leggen en samenwerking stimuleren;
 • Het integraal aansturen van het gehele managementteam en een boegbeeld van de organisatie in het netwerk, zowel intern als extern zowel voor de GGZ als LVB+;
 • Het versterken van de interne samenwerking en het keten denken binnen de organisatie;
 • Is verantwoordelijk voor het organisatiebeleid en het strategisch beleid voor het domein GGZ/LVB+;
 • Maatschappelijke ontwikkelingen te overzien en te integreren;
 • Geeft vorm aan de samenwerking met de directieteams van Cordaan en met relevante externe partijen op het terrein van de bedrijfsvoering;
 • Onderhoudt contacten met kennisinstituten, branche- en koepelorganisaties en neemt kennis van uitkomsten van onderzoek, best practices en relevante literatuur en artikelen, die bijdragen aan nieuwe inzichten.

Functievereisten

 • Academisch werk- en denkniveau, aangevuld met een stevige managementopleiding en ruime ervaring als leidinggevende in een soortgelijke context;
 • Ervaring in de zorg en specifiek met de doelgroep is een pré;
 • Ruime ervaring op strategisch en tactisch niveau in organisaties;
 • Beschikt over voldoende kennis, kritische zin en abstractieniveau om tot een consistente lange termijnvisie te komen m.b.t. de portefeuilles die zijn toegewezen;
 • Beschikt over voldoende kennis van andere gebieden dan die van de eigen portefeuilles om verbanden te kunnen leggen binnen complexe probleemgebieden en nieuwe beleidselementen te ontwikkelen;
 • Kennis en ervaring op het gebied van ontwikkelingen in de zorg en de implementatie is een pré.

Daarnaast beschikt de Directeur Zorgdomein GGZ/LVB+ over de volgende competenties:

 • Visionair;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Motiverend en coachend leiderschap;
 • Verandermanagement;
 • Integriteit;
 • Samenwerken;
 • Veerkracht;
 • Beïnvloedingskracht;
 • Zelfreflectie.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden je een uitdagende positie binnen een organisatie die de ambitie heeft de beste zorgverlener en zorgwerkgever van Amsterdam te zijn. Daarnaast bieden wij je:

 • Een vast contract;
 • Salaris conform CAO GHZ FWG 80 (min. € 7035,- / max. € 10.983,- bruto o.b.v. 36 uur);
 • Eindejaarsuitkering van 8,33% van het bruto jaarinkomen en vakantietoeslag van 8% per jaar;
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • Cordaan faciliteert thuiswerken.

Selectieprocedure

De Directeur HR, Kwaliteit & Innovatie neemt contact op voor een telefonische screening, bij wederzijdse interesse zullen er meerdere gesprekken plaatsvinden bij Cordaan.

De benoeming zal tot stand komen door middel van een besluit van de Raad van Bestuur. Het selectieproces voor de kandidaat bestaat op basis hiervan uit een selectiegesprek met de Raad van Bestuur en hiernaast gesprekken met drie adviescommissies, namelijk:

 • Afvaardiging directieteam en raad van bestuur;
 • Afvaardiging MT GGZ/LVB+;
 • Afvaardiging medezeggenschap OR/CCC/Sectorale Raad GGZ/LVB+ (draagvlakgesprek).

De interviews zullen plaatsvinden bij Cordaan te Amsterdam. Een(online) assessment maakt onderdeel uit van de procedure. 

De sluitingsdatum van deze vacature is 29 februari 2024.

Kleurrijk en betekenisvol met elkaar
Cordaan vindt een inclusief werving- en selectiebeleid belangrijk. We omarmen de eigenheid van collega’s en stimuleren ontwikkeling van talenten. We willen dat cliënten en collega's zichzelf herkennen in onze organisatie. Dit vraagt om een goede representatie van medewerkers en leidinggevenden met verschillende achtergronden. Cordaan streeft ernaar om meer mensen uit groepen die nog ondervertegenwoordigd zijn, aan te nemen en te behouden.

reageer op deze vacature
reageer op deze vacature Indeed d7605c81b26861a6697ff4f1a1138498b26d6dc93675c4b8307f1ce9f998a819Meld aan met Indeed

deel deze vacature