Omschrijving

Iedere dag is afwisselend. Je komt binnen op een locatie waar je zowel cliënten als medewerkers te woord staat. Er is een probleem. Het begeleidend team weet het even niet meer: hoe kunnen ze cliënten beter begeleiden/ benaderen? Afspraken worden gemaakt maar niet nagekomen. Of er is van alles al geprobeerd maar het lukt maar niet om een goede samenwerking te krijgen met de cliënt. Of onderling in het team. Iedereen zit letterlijk met z´n handen in het haar. Dit is al een tijdje zo. Ze vragen om ondersteuning bij het ondersteuningsteam. En daar ben jij onderdeel van. Je bent soms lang en soms kort betrokken bij een locatie, dit is afhankelijke van de ondersteuningsvraag. Hoe zou jij dit gaan aanpakken?

Wat is het ondersteuningsteam?
Het ondersteuningsteam zorgt voor specialistische ondersteuning in situaties waarin er handelingsverlegenheid bestaat rond een of meerdere cliënten of binnen een team. Dit geldt voor de teams binnen de GGZ en VGZ. Het ondersteuningsteam is uitsluitend bedoeld voor situaties die niet binnen de reguliere kaders kunnen worden opgelost. Het ondersteuningsteam coacht en begeleidt individuele begeleiders en teams, teneinde de deskundigheid van medewerker en teamsamenwerking te bevorderen en daarmee de zorgverlening aan cliënten te optimaliseren

Waar kan het ondersteuningsteam voor worden ingeschakeld?

 • Het ondersteunen van een veranderingstraject op cliënt,- team- of locatieniveau.
 • Cliënten bij wie het team handelingsverlegenheid ervaart door bv. grensoverschrijdend, risicovol of onbegrepen gedrag.
 • Bij kwaliteitsrisico's bv. op het gebied van veiligheid of methodisch werken.
 • Cliënten bij wie vanuit het MDO vragen zijn ontstaan of de situatie waarin de cliënt woont of werkt, de meest passende is.
 • Cliënten voor wie na een interventie door het crisisteam van Cordaan een vervolgtraject noodzakelijk geacht wordt.
 • Nieuwe of interne cliënten die specifieke ondersteuning nodig hebben bij de start in hun woon- of dagbestedingslocatie bij Cordaan.

Wat is de werkwijze van het ondersteuningsteam?
Na de aanvraag volgt een intake op de locatie om de situatie te bespreken. Vervolgens vindt een observatie, gedrags- en omgevingsanalyse plaats. In een adviesgesprek met de manager, gedragsdeskundige en begeleider worden de verdere verwachtingen en de inzet vanuit het ondersteuningsteam besproken zoals bijv. het coachen van de begeleider van de cliënt of teamcoaching. De werkzaamheden worden uitgevoerd en/of nieuw beleid wordt geïmplementeerd.

Vereisten

Kennis en kunde
Je bent HBO geschoold. Je hebt een ruime ervaring in het werken in de VGZ of GGZ en kent de meest voorkomende methodieken. Je kunt goed methodisch werken. Je kunt goed observeren en analyseren en aansluiten bij verschillende fases waarin een client en of team zich in bevindt.

Deze punten kun je verwerken in een adviesrapport die je bespreekt op de locatie. Je kunt het advies uitvoeren en je kennis overbrengen. Je kunt individuen en groepen coachen. Je kunt samenwerken met de verschillende functies binnen Cordaan. Kunnen netwerken is in deze functie belangrijk. Je hebt kennis van de organisatie van Cordaan of bent in staat deze snel te leren kennen. Je bent 32 uur per week beschikbaar.

Houding en gedrag
Je kunt de verbinding aangaan met de verschillende mensen en functies binnen en buiten de locatie. Je kunt goed plannen en organiseren en bent in staat om zelfstandig te werken. Je hebt een neutrale en professionele houding. Je bent open, eerlijk en transparant.

Wat krijg je van ons?
We bieden je een uitdagende positie binnen een organisatie die de ambitie heeft de beste zorgverlener en zorgwerkgever van Amsterdam te zijn. Daarnaast bieden wij je:

 • Wij bieden je een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Salaris conform cao Gehandicaptenzorg FWG 50.
 • Uitstekende pensioenregeling.
 • Eindejaarsuitkering van 8,33% van het bruto jaarinkomen.
 • Scholingsmogelijkheden.
 • Reiskostenvergoeding.
 • Fietsenplan.

Enthousiast?
Mooi! Je kunt hier direct online solliciteren. Wij zijn erg benieuwd naar jou. Laat je CV en motivatie achter en dan nemen wij contact met jou op. Heb je nog vragen? Neem contact op met Maartje Driessen, manager (06-55428931).

De sluitingsdatum van deze vacature is zondag 18 april.
Interne kandidaten hebben voorrang bij gelijke geschiktheid. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieprocedure

Het opvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en het afnemen van een referentie zijn onderdeel van de sollicitatieprocedure.

In verband met het Coronavirus neemt ook Cordaan maatregelen om kwetsbare cliënten en het zorgpersoneel zoveel mogelijk te beschermen. Dit kan invloed hebben op (de snelheid van) onze sollicitatieprocedure. Desondanks kijken we wel naar je online sollicitatie uit. Kijk voor meer informatie omtrent het coronavirus op www.cordaan.nl/coronavirus-0

Interne kandidaten hebben voorrang bij gelijke geschiktheid.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

reageer op deze vacature
reageer op deze vacature Indeed d7605c81b26861a6697ff4f1a1138498b26d6dc93675c4b8307f1ce9f998a819Meld aan met Indeed

deel deze vacature