Omschrijving

‘Strategisch en diplomatiek door ontwikkelen van hoogwaardige samenwerking in de (regionale) crisisketen LVB+’

Cordaan is een aanbieder voor gespecialiseerde begeleiding en behandeling van Amsterdammers met diverse problematiek en zet in op inclusie en wijkgericht werken. Voor het domein GGZ|LVB+ zoeken wij een strategische en diplomatieke Domeinmanager LVB+ die hoogwaardige samenwerking in de (regionale) Crisisketen door ontwikkelt.

Organisatie
Cordaan is een grote aanbieder voor thuiszorg, GGZ, VVT, VGZ, Jeugd, Paramedische en Revalidatiezorg in Amsterdam en omstreken. De organisatie is er voor iedereen die gedurende kortere of langere tijd ondersteuning, zorg of behandeling nodig heeft, vanuit het streven mensen zo lang mogelijk te ondersteunen in hun zelfstandigheid: thuis of binnen een woonvoorziening. Cordaan biedt aan ongeveer 20.000 mensen zorg en behandeling vanuit 120 locaties in Amsterdam, Diemen, Huizen en Nieuw-Vennep. Dat doen ze met bijna 6.000 medewerkers en ruim 2.500 vrijwilligers. Maar ook in samenwerking met mantelzorgers en andere zorgprofessionals, onderzoeksinstellingen en vele maatschappelijke organisaties. Als één van de grootste zorgorganisaties van Amsterdam wil Cordaan verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van de langdurige zorg in de stad.

Cordaan is een ‘platte’ organisatie met een tweehoofdige raad van bestuur, zeven zorgdomeinen en ondersteunende diensten. Elk zorgdomein en ondersteunende dienst ontvangt leiding van een directeur die direct onder de raad van bestuur valt. De directeuren van de zorgdomeinen sturen direct een aantal locatie- en/of (team)managers aan.


Over Verstandelijk Gehandicaptenzorg en de Crisisketen

Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VGZ)

Cordaan is er voor Amsterdammers met een verstandelijke beperking: van jong tot oud, van licht tot zeer ernstig verstandelijk beperkt, met of zonder bijkomende andere beperkingen. Thuis of in een gezin, op zichzelf wonend of in een woonvoorziening. Op school, in een dagcentrum of in een vrij bedrijf. Altijd bedoeld om bij te dragen aan een waardevol leven. Niet de diagnose staat centraal, maar het stimuleren van ieders mogelijkheden. Inclusie bij Cordaan krijgt vorm doordat je kunt zijn wie je wilt zijn. Niemand blijft onopgemerkt en moet zo veel mogelijk het leven kunnen leiden dat hij of zij wenst. Liefst zo lang mogelijk in de eigen omgeving. En als dat niet meer kan, op één van de woonlocaties.

Het Zorgdomein VGZ omvat vier domeinen; één domein richt zich op Jeugd, de overige drie domeinen op volwassenen: Intensieve Zorg, Wonen|Werken|Dagbesteding en GGZ|LVB+. De teams binnen deze domeinen zijn onderdeel van netwerken in de stad voor (doorontwikkeling van) ondersteuning aan mensen met een beperking. Het domein GGZ|LVB+ wordt aangestuurd door de Directeur GGZ|LVB+ in samenwerking met het MT wat bestaat uit 4 domeinmanagers en 16 (team)managers.

De Crisisketen
Cordaan-breed kunnen medewerkers en teams een beroep doen op de interne Crisisketen. Deze keten bestaat uit drie teams: Het Crisis-, het Ondersteunings- en het Nazorgteam.

Het Crisis- en Ondersteuningsteam ondersteunen teams op aanvraag als zorg dreigt vast te lopen, handelingsverlegenheid is toegenomen, draagkracht van het team vergroot kan, er behoefte is aan

eenduidigheid en duidelijkheid over perspectief en behandeling of als er een opstapeling van incidenten is waardoor samenwerking onder druk komt te staan. Het nazorgteam biedt collegiale gesprekken wanneer medewerkers ernstige incidenten hebben meegemaakt. In 2022 ontving deze Crisisketen rond de 1400 meldingen.

In 2022 heeft de Crisisketen een filmpje ontwikkeld waarin medewerkers van Cordaan zien hoe ze gebruik kunnen maken van de interne crisisketen:

Naast deze interne Crisisketen is Cordaan penvoerder van het Crisis- en OndersteuningsTeam Amsterdam (C.O.T.) namens vijf organisaties: Amsta, Philadelphia, GGZIngeest, Arkin/Mentrum en Cordaan. Het C.O.T. Amsterdam streeft er met dit C.O.T. naar een crisisplaatsing te voorkomen door snel te interveniëren waardoor een duurzame situatie voor client en team ontstaat.

Ten slotte wil Cordaan interim-management gaan bieden voor teams die tijdelijk geen aansturing krijgen of een ander soort aansturing nodig hebben. Daarvoor wil ze een interne pool opzetten en opleiding van interimmanagers.

Omdat de huidige Domeinmanager LVB+ vertrekt, zoeken wij een strategische en diplomatieke Domeinmanager LVB+ die hoogwaardige samenwerking in de (regionale) crisisketen door ontwikkelt.


Over de functie

Als Domeinmanager LVB+ ben je integraal verantwoordelijk voor de interne crisisketen van Cordaan, ben je penvoerder en lid van het (regionale) C.O.T. Amsterdam en vertegenwoordig je Cordaan in stedelijke en landelijke overleggen gericht op de doelgroep LVB+.

Je stuurt het Crisisteam (8 medewerkers), het Ondersteuningsteam (8 medewerkers) en het Nazorgteam (medewerkers op afroep vanuit de hele organisatie) aan.

Je maakt deel uit van het regionale C.O.T. Amsterdam als penvoerder en als lid. Als penvoerder zorg je ervoor dat de stuurgroep 4x per jaar effectief vergadert. Je maakt een begroting, jaarlijks afspraken over tarief en inzet van uren en een jaarverslag. Namens het C.O.T. voer je maandelijks de registratie en facturatie uit. Zo nodig draag je bij aan de werving- en selectie van nieuwe leden. Je monitort en acteert op nieuwe ontwikkelingen. Als lid binnen het C.O.T. word je ingeschakeld voor advies rond organisatorische aspecten bij cliënt(systemen) in crisis. 

Recent is ervoor gekozen om een interim managementpool op te zetten zodat teams die tijdelijk aansturing moeten missen een goede overbrugging hebben vanuit Cordaan. Deze pool zal nog worden opgezet. Daarnaast geef je werkbegeleiding aan (startende) teammanagers binnen het domein. 

Je maakt deel uit van het MT Domein GGZ|LVB+ en werkt daarin samen met 20 collega managers. Je bent de linking-pin tussen het MT en de vakgroepvoorzitters van de verschillende behandelgroepen zoals psychologen/pedagogen, paramedici, vaktherapeuten en medici. Het MT wordt ondersteund door een HR adviseur, een controller, twee beleidsmedewerkers, een programmamanager een en projectleider.

Jouw opgave is driedelig:
1) Je stuurt de hoogwaardige Interne Crisisketen aan en ontwikkelt die strategisch door. Je
maakt deel uit van het regionale C.O.T. Amsterdam als penvoerder en als lid.
2) Je stelt een pool samen van managers die op afroep en tijdelijk teams waarnemen of
overnemen en geeft werkbegeleiding aan (team-)managers
3) Je vertegenwoordigt de directie GGZ|LVB+ in stedelijke en landelijke overleggen gericht op de
doelgroep LVB+.

Quote Rianne Tromp (programmamanager GGZ|LVB+): ”Binnen het uitdagende speelveld van
het mooie, kleurrijke Amsterdam, biedt deze functie, door de verschillende rollen die hierin
samenkomen, een mooie kans om de kwaliteit van leven van cliënten te verhogen.”

Vereisten

Wie wij zoeken

Cordaan is op zoek naar een strategische en diplomatieke Domeinmanager LVB+. Je hebt hart voor en ervaring met de problematiek van LVB+ en/of GGZ met de hectiek, dilemma’s,  incidenten en calamiteiten die dit kan geven in teams en voor (individuele) medewerkers. Je stuurde eerder professionals aan die teams in crisis, ondersteuning en nazorg gaven.

Door jouw manier van leiding geven, haal je het beste in mensen naar boven. Zowel in teams waar je direct leiding aan geeft, als in de netwerken waaraan je bijdraagt. Je weet hen effectief te betrekken en signalen adequaat te adresseren in het in- en externe krachtenveld.

Vanuit jouw visie en strategie creëer je effectieve samenwerking in de Crisisketen in- en extern. Je pakt de voortrekkersrol in het faciliteren van zo lokaal mogelijke oplossingen. Je denkt niet in organisaties, domeinen, doelgroepen maar in netwerken. Je bent voorbeeld voor en het gezicht van hoogwaardige Crisiszorg en draagt de boodschap uit zowel in- als extern. 

Je maakt Anders Zijn effectief omdat je, vanuit visie en overtuiging, gericht bent op inclusie. Of het nu  een cliënt is, een medewerker of een samenwerkingspartner is, je gaat de verbinding aan, weet  verschil te benutten en bereikt samen het hoogst haalbare doel.

Als persoon ben je wijs, reflectief en diplomatiek. Je bent goed in balans als het gaat om geduld, standvastigheid en doorzettingsvermogen.

Je beschikt over HBO+ werk- en denkniveau, aangevuld met een relevante managementopleiding. Je hebt kennis van en affiniteit met Crisiszorg binnen de GGZ|VGZ. Je hebt ruime ervaring in een managementfunctie, waarbij je leiding hebt gegeven aan teams met zelfstandige professionals. En je bent een pro-actief en innovatief voorbeeld geweest in een (regionaal) netwerk.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Cordaan biedt een essentiële functie in een organisatie die vanuit inclusie verantwoordelijkheid neemt voor het ontwikkelen van langdurige zorg in Amsterdam. Een functie met volop ontwikkelruimte, waarin je constructief samenwerkt met je collega’s. Vanwege de schaalgrootte van de organisatie en het brede spectrum van cliënten, is er veel kennis en ervaring in huis. En is er voldoende schaalgrootte voor innovaties. Een inspirerende plek, waarbij men continu werkt aan het verbeteren van de dienstverlening.

De wortels van Cordaan liggen in Amsterdam: een kleurrijke stad met mensen van verschillende nationaliteiten, achtergronden, voorliefde, kleur of beperking - iedereen kan bij Cordaan terecht. Dat geldt voor de Amsterdammers die een begeleidingsvraag hebben, maar ook voor de mensen die bij Cordaan werken.

• Het betreft een functie voor 36 uur per week.
• De functie is ingedeeld conform cao VGZ in schaal FWG 65 (minimaal €4.269,- en maximaal
€6.446,- per juni 2024. Per 1 december 2024 volgt een structurele loonsverhoging van 2%).
• De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform cao en omvatten onder andere een uitstekende
pensioenregeling, eindejaarsuitkering, reiskosten en een fietsenplan.
• Er zijn ruime mogelijkheden voor opleidingen en ontwikkeling.

Informatie & procedure


Wil je meer weten?

Meer weten over deze interessante functie? Dan kun je bellen of mailen met VOORpartner Kyra Cools.
kyra@voor.nl | 06 52 33 64 80.

Meteen solliciteren?

Is deze functie jou op het lijf geschreven en wil je meteen solliciteren? Vul dan hier het formulier in en voeg een korte motivatiebrief en je CV toe. Het streven is om de procedure voor deze vacature in juni af te ronden. Kandidaten worden daarom gevraagd snel te reageren. Vermeld in je motivatiebrief ook je vakantieplanning.

Met interessante kandidaten maken we eerst kennis via videobellen. Is er een klik, dan nodigen we je uit voor een live VOORselectiegesprek eind mei of begin juni. De selectiegesprekken bij Cordaan vinden plaats in de week van 17 juni.

Vanuit VOOR vragen we daarna twee referenties op. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen.

reageer op deze vacature
reageer op deze vacature Indeed Solliciteer nu via Indeed

deel deze vacature